Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

STAWKI

7 lutego 2011

Wykaz towarów i usług objętych zryczałtowanym zwrotem podatku VAT

247

Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług

POLECAMY

Poz.

Symbol PKWiU 2008

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź