Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

15 stycznia 2013

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego a prawo do odliczenia podatku naliczonego

173

Spółdzielnia, wykupując samochód osobowy z leasingu operacyjnego, będzie miała prawo do odliczenia 60% kwoty podatku wynikającego z faktury zakupu przedmiotowego pojazdu, nie więcej niż 6.000 zł.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-1014/12/MD.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółdzielnia, która prowadzi działalność rolniczą w całości opodatkowaną podatkiem VAT. Od lipca 2008 r. na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego zaczęła wykorzystywać do tej działalności samochód osobowy. Leasingodawca raz w miesiącu wystawiał fakturę VAT, z której odliczano 60% podatku naliczonego do wysokości 6.000 zł. W lipcu 2012 r. Spółdzielnia zadeklarowała chęć wykupu auta z leasingu. W dniu 23 lipca 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży samochodu pomiędzy leasingodawcą a Spółdzielnią. Na tą okoliczność Spółdzielnia otrzymała fakturę VAT z wykazanym podatkiem naliczonym.

W związku z powyższym Spółdzielnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu, w sytuacji gdy samochód został wykupiony z leasingu operacyjnego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę