Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

10 maja 2011

Wykup samochodu z leasingu a odliczenie VAT

190

Wykup przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) jest dostawą towaru nie związaną z umową leasingu, i przysługuje od niego prawo do odliczenia 60% kwoty podatku należnego.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 11 kwietnia 2011 roku (nr IILPP2/443-29/11-4/MR).

Sytuacja Podatnika (zdarzenie przyszłe)

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z informatyką, w zakresie wydawania i edycji oprogramowania. Zainteresowany rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca używa samochód osobowy od czerwca 2009 r. Zainteresowany odliczył zgodnie z obowiązującymi przepisami z faktur za leasing 60% podatku VAT (nie więcej niż 6.000 zł). Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu po dwóch latach użytkowania i następnie go sprzedać innemu przedsiębiorcy. W związku z powyższym zadano pytanie czy wykup samochodu z leasingu operacyjnego jest odrębną czynnością i przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia 60% (nie więcej niż 6.000 zł)...

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę