Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

31 lipca 2012

Wynagrodzenie „za efekt” a prawo do odliczenia VAT

160

Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury za wynagrodzenie dodatkowe pełnomocnika w postępowaniu podatkowym.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 maja 2012 roku nr IPTPP1/443-151/12-4/MW.

Sytuacja podatnika

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzystała z usług radcy prawnego jako pełnomocnika w toczącym się wobec niej postępowaniu podatkowym. Po zakończeniu postepowania pełnomocnik wystawił zleceniodawcy fakturę za wynagrodzenie dodatkowe za zastępstwo w postępowaniu podatkowym.

Składnikami wynagrodzenia pełnomocnika były:

• wynagrodzenie podstawowe na etapie przyjmowania spraw,

• koszty zastępstwa w związku z reprezentowaniem Wnioskodawcy przed Sądem Administracyjnym,

• wynagrodzenie dodatkowe - za efekt, liczony procentowo od kwoty zwrotu należności przez Urząd Skarbowy.

„Wynagrodzenie dodatkowe” przysługiwało pełnomocnikowi, w przypadku zwrotu przez Urząd Skarbowy pobranego podatku wraz z odsetkami.

W związku z powyższym, nabywca usługi zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktury za wynagrodzenie radcy prawnego (pełnomocnika).

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy odmówił Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego (za efekt).

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że, skoro dodatkowe wynagrodzenie było należne tylko w sytuacji, gdy Wnioskodawca wygra spór z organem kontroli podatkowej i otrzyma zwrot pobranego przez Urząd Skarbowy podatku wraz z odsetkami, nie dotyczyło ono jakichkol...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę