Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

10 października 2012

Wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu a prawo do odliczenia podatku VAT

288

Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej otrzymane wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu i przyjęcie warunków najmu, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Spółkę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług związanych ze świadczeniem usług najmu powierzchni znajdujących się w galerii handlowej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź