Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

1 stycznia 2013

Wynajem budynku jednostce organizacyjnej a prawo do odliczenia podatku

235

Gmina wynajmuje na podstawie umowy swojej jednostce organizacyjnej budynek, wystawiając comiesięczne faktury VAT. Stała ryczałtowa opłata jaką ponosi jednostka obejmuje wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją budynku, tj. energia elektryczna, olej opałowy oraz koszty wszelkich napraw i remontów. Koszty te jednak ponoszone są przez Gminę. Czy Gmina dokonując sprzedaży opodatkowanej (wynajem) może odliczyć podatek od wszystkich kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie obiektu? Zaznaczam, że głównym dochodem jednostki są środki otrzymywane z Gminy.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Gmina może odliczyć podatek od wszystkich kosz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź