Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Wynajem lokalu mieszkalnego a zwolnienie w podatku VAT

143

Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej najemcy nie korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Tak orzekł Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej numer IPPP3/443-173/11-2/JF z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni zamierza nabyć lokal mieszkalny, który będzie objęty małżeńską wspólnością majątkową. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi ją małżonek, zaś lokal mieszkalny będzie ich majątkiem prywatnym, niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni zamierza wynająć lokal mieszkalny spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta przez strony na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła wykorzystywać lokal wyłącznie na cele mieszkalne.

Na podstawie umowy najmu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynajmowała lokal osobom trzecim. W zależności od potrzeb rynkowych będzie świadczyła w nim usługi kwalifikowane jako usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub usługi krótkotrwałego zakwaterowania (wynajem lokalu mieszkalnego na kilka dni turystom i biznesmenom) wymienione pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT sklasyfikowane wg PKWiU 55 „usługi związane z zakwaterowaniem”.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy świadczone przez nią usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 roku) zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z ww. przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Celem innym niż mieszkaniowy jest cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów.

Powyższe wska...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę