Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

15 listopada 2012

Wynajem lokalu mieszkalnego dla przedsiębiorcy a stawka VAT

157

Wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotu gospodarczego, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 września 2012 roku nr IPPP1/443-560/12-2/AP.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni zamierza wynajmować posiadany lokal mieszkalny, który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zainteresowana zamierza oferować lokal do najmu osobom fizycznym i prawnym zarówno posiadającym status przedsiębiorcy jak i niebędącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych. Najemca zobowiązany będzie wykorzystywać wynajmowany lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zamiar zmiany sposobu wykorzystywania lokalu wymagać będzie pod rygorem nieważności pisemnej zgody Wnioskodawczyni. Najemca również będzie pozbawiony prawa do podnajmowania lokalu. Wnioskodawczyni zapewni sobie w umowie możliwość kontrolowania sposobu wykorzystywania lokalu, z rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku osób prawnych w wynajętym lokalu będą mogli mieszkać jedynie zatrudnieni pracownicy Najemcy. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Sprzedaż usług w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego ma zamiar dokumentować jako czynny podatnik VAT, co miesiąc fakturą VAT. Nazwę świadczonej usługi określać będzie w fakturze jako „wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe”, a do sprzedawanych usług w zakresie najmu lokalu mieszkalnego stosować będzie stawkę VAT zwolnioną.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy najemcą jest podmiot gospodarczy - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę