Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wypłata klientowi pieniędzy tytułem premii pieniężnej a mechanizm podzielonej płatności

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 339

Spółka udziela swoim kontrahentom premii pieniężnych w odniesieniu do produktów, których sprzedaż w całości podlegała opodatkowaniu stawką VAT 23%. Część z tych produktów podlegała obowiązkowi zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności i klienci za VAT wynikający z faktur objętych tym obowiązkiem zapłacili na konto VAT spółki. Premia pieniężna jest udzielona za całe półrocze i udokumentowana zbiorczą fakturą korygującą. Większość klientów prosi o rozliczenie premii ze swoimi zobowiązaniami wobec spółki, ale są tacy, którzy życzą sobie zapłaty na konto bankowe. Czy w takiej sytuacji, kiedy premia częściowo dotyczy faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a częściowo nie, spółka musi wypłacić premię pieniężną częściowo na konto VAT?

Odpowiedź

Nie, spółka nie ma obowiązku wypłacenia premii z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nawet jeżeli zapłata należności za część faktur, których dotyczy premia, była objęta tym obowiązkiem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności występuje w sytuacji zapłaty za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. W takiej sytuacji nabywca towaru lub usługi reguluje należność za fakturę za pomocą specjalnego komunikatu przelewu, który powoduje, że wartość netto jest przelewana na podstawowe konto dostawcy, a VAT wynikający z faktury na konto VAT przypisane do tego konta podstawowego.

Pamiętaj!
Zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W związku z tym, że premia pieniężna stanowi w istocie obniżkę ceny udzieloną po dokonaniu sprzedaży, przepis ten ma zastosowanie również do premii pieniężnych.

Natomiast zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy, w sytuacji gdy po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, podatnik wystawia fakturę korygującą. W wypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie i ta korekta:

  • musi zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.