Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie spółki Magoora

270

W okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, najmie dzierżawie czy leasingu samochodów, a także prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do ich napędu, przysługiwało w całości tylko w stosunku do pojazdów niebędących samochodami osobowymi, których dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjneg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź