Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

28 września 2012

Wysokość proporcji upoważniająca do odliczenia całości podatku

179

W przypadku, gdy proporcja za dany rok wyniesie 99,04%, podatnik może odliczać podatek naliczony w wysokości 100% za każdy miesiąc roku następnego, pomimo wystąpienia kwoty podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu przekraczającej 500 zł.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2012 roku nr IPTPP2/443-308/12-4/AW.  

Sytuacja podatnika

Zakład budżetowy prowadzi działalność gospodarczą- gastronomiczną w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Świadczone przez Zakład usługi są głównie opodatkowane VAT, ale występuje również sprzedaż zwolniona z tytułu usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. Wnioskodawca nie ma możliwości jednoznacznego określenia zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, w związku z czym zastosował przepisy art. 90 oraz art. 91 ustawy o VAT określające zasady proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego. Według rozliczenia rocznego dokonanego po zakończeniu 2011 roku proporcja wyniosła 99,04 % a kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu stanowiła kwotę ponad 500 zł.

W związku z powyższym, Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy proporcja w wysokości 99,04% może być uznana jako 100% na podstawie art. 90 ust.4 ustawy o VAT i czy może być stosowana w rozliczeniu proporcji w 2012 roku.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy dokonał analizy regulacji zawartych w art.90 i art.91 ustawy o podatku od towarów i usług, wnioskując, iż podatnik w pierwszej kolejności winien ustalić, jaka część ponoszonych wydatków związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i dokonać w całości odliczenia podatku naliczonego, a jaka część jest związana z czynnościami zwolnionymi i w tej części w ogóle nie dokonywać odliczenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę