Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

31 lipca 2012

Wywóz towaru po dłuższym czasie to również eksport

135

Zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie towarów może mieć miejsce również w przypadku, gdy wywóz towaru następuje ze znacznym opóźnieniem i nawet w sytuacji, gdy przed wywozem towar służył wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1046/11 z 24 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonała sprzedaży maszyny produkcyjnej na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Rosji. Strony transakcji, tj. Spółka i podmiot rosyjski, postanowiły następnie, że przez określony czas będąca przedmiotem dostawy maszyna, już jako urządzenie w stosunku do którego prawo własności przysługuje spółce rosyjskiej, nie zostanie od razu wywieziona do Rosji, lecz będzie wykorzystywana przez Spółkę do produkcji towarów na rzecz podmiotu rosyjskiego i dopiero po tym okresie zostanie wywieziona poza terytorium Wspólnoty. Towary, produkowane przez Spółkę przy użyciu tej maszyny, były przedmiotem dostawy wyłącznie na rzecz wymienionej spółki rosyjskiej. W związku z tym, iż maszyna sprzedana spółce rosyjskiej nie została wywieziona z terytorium Polski na terytorium Rosji, Spółka na dokumentującej transakcję fakturze VAT rozliczyła tę sprzedaż tak jak dostawę krajową i naliczyła podatek VAT według podstawowej stawki (w tamtym czasie 22%). Następnie, po około dwóch latach, Spółka wywiozła maszynę produkcyjną z terytorium Polski (i jednocześnie z terytorium Wspólnoty Europejskiej) na terytorium Rosji. Spółka była w posiadaniu potwierdzającego wywóz z terytorium Wspólnoty dokumentu SAD, na którym została wskazana jako podmiot dokonujący wywozu.

W związku z powyższym, Spółka zadała pytanie czy w związku z wywozem sprzedanej podmiotowi rosyjskiemu maszyny produkcyjnej poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, przysługuje jej prawo do skorygowania dotychczasowego sposobu rozliczenia tej transakcji, tj. zmniejszenia o te kwoty, w tym o wartość podatku należnego VAT, wartości sprzedaży krajowej i rozliczenia tej transakcji jako eksportu towarów podlegającego opodatkowaniu 0% stawką VAT.

W wydanej interpretacji organ podatkowy odmówił Spółce praw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę