Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

31 lipca 2012

Wywóz towaru po dłuższym czasie to również eksport

148

Zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie towarów może mieć miejsce również w przypadku, gdy wywóz towaru następuje ze znacznym opóźnieniem i nawet w sytuacji, gdy przed wywozem towar służył wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1046/11 z 24 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dokonała sprzedaży maszyny produkcyjnej na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Rosji. Strony transakcji, tj. Spółka i podmiot rosyjski, postanowiły następnie, że przez określony czas będąca przedmiotem dostawy maszyna, już jako urządzeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź