Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

3 stycznia 2013

Zabiegi fizjoterapeutyczne dla sportowców a prawo do zwolnienia w VAT

165

Usługi fizjoterapeutyczne świadczone przez Związek Sportowy na rzecz sportowców korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej w 3 grudnia 2012 roku nr ITPP1/443-1100/12/TS.

Sytuacja podatnika

Związek Sportowy w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz sportowców usługi, polegające na wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych, np. kinezyterapia, hydroterapia, terapia manualna, masaże. Powyższe zabiegi wykonują fizjoterapeuci, technicy masażyści oraz osoby po kursach masażu. Działalność prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a wypracowany zysk w całości przeznaczony jest na cele statutowe Związku.

W związku z powyższym Związek Sportowy zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczenie usług dla sportowców w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych jest usługą zwolnioną.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

  • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Sto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę