Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 września 2012

Zakup karnetów na zajęcia sportowe a prawo do odliczenia VAT

186

Podatek naliczony z tytułu zakupu kart na zajęcia sportowe dla pracowników podlega odliczeniu.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1436/11-3/NS z 13 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, który zajmuje się sprzedażą usług telekomunikacyjnych, chciałby zakupić dla pracowników karty na zajęcia sportowe. Spółka nie posiada ZFŚS, zakup kart będzie finansowany ze środków obrotowych firmy w całości, pracownik nie musiałby do tego dopłacać. Zostanie zakupionych 14 kart, które będą przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Karty są imienne, opłata za nie będzie stała. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych za zakup kart.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Organ podatkowy podkreślił, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę