Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 stycznia 2012

Zakup kasy rejestrującej a przepisy o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług

236

Zakup kasy rejestrującej wywołuje konsekwencje zarówno na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług jak i przepisów o podatku dochodowym. Poniżej przedstawiamy analizę skutków tego zakupu na gruncie obu podatków.

1.1. Skutki zakupu kasy rejestrującej w podatku dochodowym

Wydatki poniesione na zakup kas fiskalnych co do zasady wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe wynika z faktu, że obowiązek ich stosowania został nałożony na podatników przepisami prawa i z tego powodu nie wątpliwie wykazują one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przez nich przychodami. Wydatki te nie tylko więc spełniają ogólne przesłanki odnośnie kwalifikacji kosztów, do kosztów podatkowych (o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), ale także nie zostały przez ustawodawcę ze wspomnianych kosztów wyłączone.

Różnie jednak przedstawia się kwestia ich ujmowania w kosztach uzyskania przychodów. W zależności bowiem od wartości konkretnego urządzenia, a w niektórych przypadkach również od woli Podatnika, kwalifikacja omawianych wydatków do kosztów może się odbywać albo bezpośrednio, lub też w sposób pośredni, tj. w formie odpisów amortyzacyjnych.

Przedstawmy zatem takie przypadki:

• Jeżeli wartość kasy fiskalnej nie przekracza kwoty 3.500 zł, podatnikowi wolno rozliczyć wydatki poniesione na jej nabycie do kosztów podatkowych:

- bezpośrednio w miesiącu od...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź