Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , OCHRONA ZDROWIA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

13 września 2012

Zakup tomografu cyfrowego a prawo do odliczenia VAT

155

Podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tomografu cyfrowego wraz z drukarką w ramach realizowanego projektu, ponieważ zakupiony sprzęt medyczny nie będzie służył czynnościom opodatkowanym.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-523/12-3/MG.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwrócił się Zakład Opieki Zdrowotnej, nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, który w ramach projektu RPO zakupił tomograf cyfrowy wraz z drukarką. Zakupione urządzenia będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Zakład Opieki Zdrowotnej zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionego tomografu cyfrowego wraz z drukarką w ramach projektu unijnego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Bowiem rozliczenie podatku naliczonego na zasad...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę