Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 września 2012

Zakup urządzeń rehabilitacyjnych a prawo do odliczenia VAT

191

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie będzie miał prawa do odzyskania VAT naliczonego przy nabyciu wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego, ponieważ nabyty w ramach projektu sprzęt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2012 roku nr IPTPP1/443-498/12-3/AK.  

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wnioskodawczyni, która realizuje projekt polegający za zakupie kompletnego wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego służącego do leczenia schorzeń narządów ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych i usprawniania leczniczego oraz do leczenia za pomocą różnego rodzaju fizjoterapii. Sprzęt zakupiony w ramach projektu nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT, gdyż działalność gospodarczą prowadzi jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i jest zwolniona z VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawczyni, uznając, iż w powyższej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem tego podatku. Tym samym nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje bowiem wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę