Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , NIERUCHOMOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

25 października 2012

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej a prawo do odliczenia podatku VAT

177

Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego za zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, ponieważ wyposażenie to nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 września 2012 roku nr IBPP3/443-719/12/LŻ.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Ochotnicza Straż Pożarna, która realizuje projekt polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodych i starszych mieszkańców sołectwa.

Ochotnicza straż Pożarna wskazała, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. l ustawy o VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na wnioskodawcę czyli OSP.

W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż nie będzie przysługiwało jej, w związku z realizacja projektu, prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bowiem z obowiązujących przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego)....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę