Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam nieprzekazaną, zaległą z zeszłego roku kwotę na FŚS. Jak powinnam to „wyprostować”, najpierw uregulować poprzedni stan a dopiero przekazać za bieżący rok?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (UZFŚS), Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpisy na Fundusz obciążają koszty działalności pracodawcy. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego rok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź