Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podstawowym uprawnieniem każdego podatnika podatku od towarów i usług jest możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów bądź usług w zakresie, w jakim te towary bądź usługi służą wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym. Z tego prawa może skorzystać także gmina w odniesieniu do tych czynności, z tytułu wykonywania których jest uznawana za podatnika VAT.

1. Gmina jako podatnik VAT

POLECAMY

Zgodnie z 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałoż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź