Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

7 stycznia 2013

Zastosowanie zwolnienia dla szkoleń językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej

165

Usługa nauczania języka angielskiego za pomocą platformy e-learningowej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2012 roku nr IPPP1/443-909/12-2/PR.

Sytuacja podatnika

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie nauczania języków obcych osób dorosłych na terenie całego kraju. Obecnie planuje poszerzyć swoją działalność o odpłatne szkolenia językowe na platformie e-learningowej, których adresatami będą zarówno firmy zakupujące dostęp do platformy dla swoich pracowników, jak i osoby fizyczne. Klient po uiszczeniu opłaty otrzyma na e-maila login i hasło dostępu do kursu. Dzięki nim, poprzez przeglądarkę internetową, będzie miał dostęp do kursu, z którego będzie mógł korzystać w dowolnym czasie i miejscu, przez okres 12 m-cy od momentu otrzymania tego dostępu. W ramach kursu nabywca usługi będzie miał również możliwość kontaktowania się z lektorem poprzez e-maila, dzięki temu będzie miał wsparcie w procesie nauczania. Nabywca usługi będzie również otrzymywał regularne informacje w formie raportów o swoich postępach. Kurs nie kończy się egzaminem, jednak postępy w poszczególnych modułach sprawdzane są za pomocą testów.

Ponadto Podatnik zaznaczył, iż nie jest objęty systemem oświaty oraz świadczona usługa nie wchodzi w zakres kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawką VAT powinien opodatkować szkolenia językowe oferowane za pomocą platformy e-learningowej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę