Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 stycznia 2012

Zmiana limitu obrotów a prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT

295

Prowadzę działalność gospodarczą od 2005 roku. Ze względu na charakter działalności byłem podmiotowo zwolniony z VAT (do limitu określonego w ustawie). W grudniu 2010 roku przekroczyłem obowiązujący na ten rok limit w wysokości 100 000 zł, jednak nie przekroczył on 150 000 zł. Pomimo przekroczenia limitu obrotów obowiązującego w 2010 roku nie złożyłem formularza rejestracyjnego VAT-R ani nie składałem deklaracji VAT. Charakter mojej działalności nie zmienił się - nie wykonywałem czynności opodatkowanych, nie wystawiałem też faktur VAT ani nie korzystałem z możliwości odliczania VAT naliczonego przysługującego podatnikowi VAT czynnemu. Mój obrót za 2011 rok wyniósł około 130 000 zł. Czy w takich okolicznościach pomimo braku pisemnego zawiadomienia właściwego organu podatkowego w terminie do 15 stycznia 2011 roku o zamiarze dalszego korzystania ze zwolnienia z VAT mogę nadal korzystać z tego zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, pomimo niezłożenia pisemnego zawiadomienia do właściwego organu podatkowego w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź