Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem VAT-owcem i prowadzę sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych. Zamierzam zlikwidować placówkę sprzedaży detalicznej i przenieść się w inne miejsce. Nadal będę prowadził działalność i używał tych kas fiskalnych. Czy muszę podjąć jakieś czynności w związku z przeniesieniem kas fiskalnych w inne miejsce?

ODPOWIEDŹ

W przypadku jeśli czytelnik nadal będzie prowadził działalność gospodarczą, wykonywał czynności podlegające podatkowi VAT i rejestrował je przy użyciu kasy fiskalnej, a zmianie ulega jedynie miejsce wykonywania działalności to należy w pierwszej kolejności powiadomić właściwy urząd skarbowy (ten w którym zarejestrowano kasę fiskalną) o zmianie miejsca użytkowania kasy. O fakcie tym również należy powiadomić właściwy serwis. Informacja o zmianie miejsca użytkowania musi być odnotowana w książce serwisowej k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę