Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego

239

Gmina będzie mogła dokonać korekty podatku naliczonego związanego z budową sieci wodociągowej w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2012 roku, nr IPTPP2/443-817/11-6/KW

Sytuacja podatnika

Gmina, czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, realizowała inwestycję budowy sieci wodociągowej.

Wykonawca obciążył Gminę za wykonane roboty budowlane m. in. podatkiem VAT....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź