Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 kwietnia 2012

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a obowiązek korekty VAT

174

W sytuacji, gdy środek trwały był wykorzystywany pierwotnie do wykonywania czynności zwolnionych od VAT, a następnie nastąpiła zmiana przeznaczenia na cele czynności opodatkowanych tym podatkiem, podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-12/12-5/JM z 6 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się firma, która w 2009 roku zakupiła zadaszenie sceniczne, dofinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki były udokumentowane fakturą VAT, a zadaszenie stanowi środek trwały Firmy, którego wartość początkowa przekraczała 15.000 zł. Zadaszenie zostało oddane do użytkowania w 2009 roku.

W momencie zakupu oraz otrzymania dofinansowania Firma świadczyła usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, więc nie miała możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie i w związku z tym podatek był kosztem kwalifikowalnym.

Od stycznia 2011 roku prawo do odliczenia się zmieniło, gdyż, w konsekwencji zmiany przepisów, świadczone przez Firmę usługi estradowe są opodatkowane stawką VAT 23%. W związku z powyższym, Firma zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy ma prawo nie skorzystać z 5-letniej korekty dotyczącej zakupu środka trwałego w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż ma on prawo nie skorzystać z 5-letniej korekty dotyczącej zakupu środka trwałego. Zdaniem organu podatkowego analiza przepisów art.91 ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazuje, że w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego tj. zarówno w sytuacji gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę