Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

28 listopada 2012

Zwolnienie od podatku usług transportu sanitarnego

167

Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie od podatku VAT dla świadczonych usług transportu sanitarnego osób pod warunkiem, iż powyższe usługi będą wykonywane przeznaczonymi do tego celu pojazdami specjalistycznymi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 września 2012 roku nr IPPP3/443-662/12-2/KT.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydane indywidualnej interpretacji zwróciła się Spółka, która świadczy usługi transportu pojazdami specjalistycznymi - ambulansami na terenie Polski, jak również zajmuje się organizacją transportów samolotami sanitarnymi oraz organizuje asysty lekarskie i pielęgniarskie. Spółka od początku roku 2009 realizuje kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na obsługę pacjentów w zakresie transportów sanitarnych. Transport ten polega przede wszystkim na przewozie pacjentów na specjalistyczne badania, dializy, rehabilitacje, do pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych. Przewozy realizowane są pomiędzy jednostkami służby zdrowia, jak również pomiędzy domem pacjenta a konkretną jednostką służby zdrowia. Spółka wykonuje powyższe usługi przy pomocy specjalistycznych samochodów przystosowanych do transportu osób chorych.

Ponadto Spółka bierze pod uwagę możliwość świadczenia powyższych usług również przy pomocy samochodów, które nie są samochodami specjalistycznymi.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi polegające na transporcie pacjentów samochodami specjalistycznymi lub samochodami, które nie spełniają kryteriów uznania ich za specjalistyczne przystosowane do transportu chorych, między innymi na badania, rehabilitacje spełniają definicję „transportu sanitarnego” i w konsekwencji korzystają ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług transportu sanitarnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jednocześnie w ww. ustawie brak jest definicji transportu sanitarnego. Przedmiotowe usługi zostały zdefiniowane w ustawie o działalności leczniczej, z której wynika, iż przez transport sanitarny należy rozumieć przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

Natomiast świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Przedstawiona powyżej analiza przepisów prowadzi d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę