Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

5 listopada 2012

Zwolnienie z obowiązku instalacji kasy przy wznowieniu działalności

181

Podatnik, który w latach ubiegłych ewidencjonował sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej chociaż nie miał takiego obowiązku, przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej nie musi jej instalować do czasu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-399/12-4/ALN z dnia 24 września 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni od stycznia 2005 roku do 31 lipca 2006 roku prowadziła działalność gospodarczą. Zainstalowała kasę fiskalną, mimo, że obroty nie przekroczyły granicy, której przekroczenie powodowało konieczność jej instalacji.

W 2012 roku Wnioskodawczyni otworzyła jednoosobową działalność gospodarczą (kwiaciarnię), której działalność nie wchodzi w zakres wyłączeń ze stosowania zwolnień określonych w paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Łączna kwota obrotów z działalności w 2012 roku nie przekroczyła 20 tys. zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są dokumentowane fakturami, zapłata następuje za pomocą gotówki. W roku podatkowym 2011 Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej i nie świadczyła usług w jej zakresie.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy ma ona obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy rozstrzygnął kwestię, czy w świetle przepisów prawa, zainteresowana może być uznana za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, czy też jest, z racji wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikiem podatku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.

Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług.

Obowiązek stosowania stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art.111 ustawy o podatku od towarów i usług. W ust.1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia e...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę