Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 września 2011

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej

225

Termin złożenia wniosku: 30 września

Przepisy unijne oraz polska ustawa o VAT przewidują dwie odrębne procedury rozpatrywania wniosków o zwrot podatku VAT w zależności od tego, czy wnioski będą składane przez polskich podatników, czy też będą otrzymywane z administracji podatkowych innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, złożonych w krajach siedziby przez podatników zagranicznych i rozpatrywanych w polskim urzędzie skarbowym. Informacja adresowana jest w całości do polskich podatników ubiegających się o zwrot podatku od wartości dodanej w administracji podatkowej innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (kraju członkowskim zwrotu).

Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju członkowskiego siedziby.

Którzy podatnicy są uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

• w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź