Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO , WAŻNE TEMATY

2 stycznia 2012

Zwrot VAT od materiałów budowlanych – pytania i odpowiedzi

242

Opracowanie na podstawie najczęstszych pytań dotyczących zwrotu VAT od materiałów budowlanych.

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: „ustawa”), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (dalej: „zwrot podatku VAT”) w związku z:

1) budową budynku mieszkalnego;

2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Od czego i na jakiej podstawie przysługuje zwrot VAT?

Zwrot, o którym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź