Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 lipca 2011

18.07.2011 Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE)

0 584

Obowiązuje od 01.08.2011 do 31.06.2013. Zastąpione nowym rozporządzeniem z 17.06.2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

POLECAMY

z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.

§ 3. 1. Do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. może być stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź