Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2011

19.12.2008 Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (VAT-IM)

0 790

Wersja obowiązująca od 01.01.2011 do 19.08.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.08.2016 - ...

zm. Dz.U. 2016 poz. 1277

01.01.2011 - 19.08.2016 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2010.252.1693

01.01.2009 - 31.12.2010

Dz.U.2008.235.1594

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji dla importu towarów dla podatku od towarów i usług, zwanej dalej "deklaracją importową", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego.

§ 2. Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Deklaracja importowa składan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź