Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o podatku akcyzowym

23 sierpnia 2010

23.08.2010 W sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

248

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych:

1) wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego;

2) nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez:

a) zarejestrowanego odbiorcę,

b) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

§...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź