Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o podatku akcyzowym

23 sierpnia 2010

23.08.2010 W sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

0 421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozdział 1

POLECAMY

Przepisy ogólne

§ 1

Rozporządzenie określa:

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień;

2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5-13 ustawy;

3) zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności;

4) szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź