Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2011

26.07.2010 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

0 343

Wersja obowiązująca od 01.01.2011 do 31.12.2012

Od 1 stycznia 2013 rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 31.12.2012 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 930

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 26 lipca 2010 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 111...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź