Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2006

26.10.2005 Termin zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

0 895

Wersja obowiązująca od 01.01.2006 do 08.08.2016

Utraciło moc na podstawie rozporządzenia MF z dnia 14.07.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1095)

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2006 - 08.08.216 (aktualnie wyświetlana)

Dz.U.2005 Nr 218 poz. 1842

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 26 października 2005 r.w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa inny niż określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług termin zapłaty podatku z tytułu importu towarów oraz warunki stosowania tego terminu.

§ 2. 1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302/1 z 19.10.1992, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2 t. 4), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.