Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

14 lutego 2012

27.12.2010 Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

193

Wersja obowiązująca od 14.02.2012 do 30.04.2019

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 29.04.2019 (poz. 820)

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 13.02.2012

Dz.U.2010.257.1733

14.02.2012 - ...  (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2012 poz. 163

t.j. Dz.U. 2013 poz. 163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 27 grudnia 2010 r.w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „usta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź