Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

14 lutego 2012

27.12.2010 Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

0 328

Wersja obowiązująca od 14.02.2012 do 30.04.2019

Zostało zastąpione rozporządzeniem z 29.04.2019 (poz. 820)

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 13.02.2012

Dz.U.2010.257.17...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź