Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Alokacja kosztów wspólnych w przypadku prowadzenia działalności zwolnionej oraz przychodów z różnych źródeł

Artykuły | 14 czerwca 2024 | NR 3
0 94

Obsługuję fundację, której dochody są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą, która nie podlega ww. zwolnieniu, uzyskuje także przychody z zysków kapitałowych. W fundacji istnieją pewne koszty wspólne (pośrednie), które można przyporządkować do wszystkich ww. typów działalności. W jaki sposób je alokować?

Odpowiedź

W takiej sytuacji należy zastosować „podwójny klucz alokacji” – tj. koszty pośrednie są przypisywane najpierw stosunkowo między działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną, a następnie część kosztów przypisana działalności opodatkowanej jest dalej dzielona między przychody z innych źródeł oraz z zysków kapitałowych.

Uzasadnienie

W wypadku, o którym mowa, zastosowanie znajdą przepisy wynikające z art. 15 ust. 2–2b ustawy o CIT, z których wynika mechanizm „podwójnego klucza alokacji”. Oznacza to, że powinno się najpierw przypisać ww. koszty wspólne (pośrednie) do działalności opodatkowanej oraz nieopodatkowanej, a następnie część kosztów przypisaną działalności opodatkowanej rozdzielić dalej między przychody z innych źródeł oraz z zysków kapitałowych, stosując proporcję:

[koszty działalności opodatkowanej × (przychody z zysków kapitałowych/przychody z innych źródeł)].

W mojej ocenie jest to działanie prawidłowe. Skoro przychody nieopodatkowane uwzględniliśmy w pierwszym kroku stosowania „podwójnego klucza alokacji”, to nie powinniśmy ich uwzględniać w drugim kroku. Stanowisko to – pośrednio – potwierdza Dyrektor KIS, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2023 r. (0111-KDWB.4010.41.2023.1.AZE), w której czytamy, że: „proces alokacji kosztów pośrednich (których nie można przypisać do żadnego źródła przychodów) powinien przebiegać dwuetapowo. 
W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, jakie koszty pośrednie może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych, a jakie koszty należy wyłączyć z kalkulacji wyniku podatkowego. Następnie kwota podatkowych, pośrednich kosztów uzyskania przychodu (będąca efektem pierwszej alokacji na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT) powinna zostać ponownie alokowana − tym razem na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT − poprzez jej rozdzielenie między źródła: zyski kapitałowe oraz inne niż zyski kapitałowe. Alokacja kosztów pośrednich do tych źródeł może dotyczyć jedynie kwoty kosztów pośrednich, która została alokowana na pierwszym etapie do kosztów podatkowych. 
Pozostałe kos...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.