Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czynność wniesienia aportem do gminnej Spółki autobusów, spełniająca definicję dostawy towarów, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2013 roku nr IPTPP2/443-128/12-5/13-S/KW.

Sytuacja podatnika

Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w grudniu 2011 roku objęła udziały w gminnej spółce, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci trzech autobusów: Jelcz, Autosan, IVECO. Autobus Jelcz został nabyty przez Gminę w 2000 roku i nieodpłatnie udostępniony jednostce budżetowej Gminy. Podatek naliczony zawarty na fakturze zakupowej, nie został przez Gminę odliczony, bowiem nie zamierzała wykorzystać nabytej ruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie uwzględniając nieodpłatnego przekazania, autobus Jelcz nie był wykorzystywany przez Gminę dla potrzeb prowadzonej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy. Autobusy Autosan oraz IVECO zostały pierwotnie zakupione przez jednostkę budżetową Gminy odpowiednio w 2001 oraz w 2004 roku. W sierpniu 2011 roku autobusy te zostały przekazane Gminie nieodpłatnie przez powyższą jednostkę na podstawie dokumentów OT/PT. Czynność ta nie została opodatkowana przez jednostkę, zatem również w tym przypadku Gmina nie dokonała odliczenia podatku naliczonego.

Następnie, od września 2011 roku Gmina zawarła odpłatne umowy dzierżawy ze Spółką w zakresie wskazanych trzech autobusów. W związku z wykonywaniem tych czynności, Gmina wystawiała faktury VAT wraz z podatkiem należnym.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wniesienie aportem do Spółki gminnej autobusów jest czynnością podlegającą zwolnieniu z VAT?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki spełnia definicję dostawy towarów – bowiem następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, będziemy mieć do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podmiotem dokonującym odpłatnej dostawy towarów w analizowanej sytuacji będzie Gmina.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast dokonującym sprzedaży towaru używanego, w rozumieniu art. 43 ust. 2 ww. ustawy, jest jedynie taki jego właściciel, który w momencie sprzedaży korzysta z towaru w ten sposób, że faktycznie go używa, a nie tylko pobiera z tego towar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.