Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

1 lipca 2018

Aport budowli do spółki z o.o. przez Gminę zwolniony z VAT

0 352

Gmina realizując zadania inwestycyjne w 2011 roku wybudowała Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków dla osiedla mieszkaniowego ze środków WFOŚiGW (okres trwałości projektu 5 lat). W 2017 roku z własnych środków Gmina wybudowała sieć wodociągową w miejscowości „P” i sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości „K”. Gmina nie uzyskała i nie uzyskuje dochodów ze sprzedaży wody. Eksploatacją sieci wodociągowych, oraz sprzedażą wody zajmuje się powołana do tego celu spółka, w której Gmina ma 98% udziału. Na etapie rozpoczęcia inwestycji zamiarem Gminy było przekazanie tych budowli do spółki w nieodpłatne użytkowanie lub aportem. Podczas realizacji inwestycji Gmina nie odliczała podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją ww. biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych, ponieważ nabywane przez Gminę towary bądź usługi nie służyły Gminie do wykonywania przez nią czynności podlegających opodatkowaniu. Od czasu oddania tych budowli do użytku do chwili obecnej Gmina ewidencjonuje budowle jako środki trwałe i dokonuje ich amortyzacji. Do chwili obecnej biologiczną oczyszczalnię ścieków jak i sieci wodociągowe nieodpłatnie użytkuje Spółka. W najbliższym czasie Gmina uchwałą przekaże w/w budowle do Spółki. W związku z powyższym, czy aport w postaci sieci wodociągowych i biologicznej oczyszczalni ścieków wniesiony do spółki, w której Gmina posiada 98% udziałów, jako wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie w tym zakresie nowych udziałów w Spółce przez Gminę, będzie korzystał ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT? Zdaniem Gminy, wniesienie przedmiotowego aportu do Spółki będzie podlegało zwolnieniu, gdyż aport dotyczy budowli, w stosunku do których nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, jak również nie ponoszono wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego. 

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Mając na uwadze fakt, że:

  • Gmina prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź