Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

30 października 2018

Aport niezabudowanych nieruchomości a podatek VAT

0 284

Gmina zamierza przekazać aportem nieruchomość niezabudowaną (dwie działki), dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest zapis: „teren usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury”. Jest to nieruchomość położona w obrębie jednostki B9. - obszar wielofunkcyjny, centrum miasta, o przewadze funkcji usług i mieszkalnictwa wielorodzinnego. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości: działka nr 1 i nr 4, rodzaj użytku: Bi - inne tereny zabudowane. Działka nr 1 jest odgrodzona od działki nr 4 ogrodzeniem z siatki w ramach. Działka nr 4 jest porośnięta trawą oraz drzewami. W płn-zach. części działki przebiega droga nieutwardzona do stacji gazowej oraz podziemna linia elektroenergetyczna i gazowa. W płd-zach. części działki przebiega nieczynna linia kolejowa oraz droga asfaltowa zapewniająca innej działce dostęp do drogi publicznej. Dla wymienionych dróg i urządzeń nie ma ustanowionych służebności.

  1. Czy dla takiego aportu będzie to stawka „ZW” (art. 43.ust. 1 pkt 9)

  2. Jakie skutki dla VAT miałby fakt, gdyby aport obejmował działki niezabudowane nabyte przez Gminę w drodze komunalizacji (z mocy prawa, nieodpłatnie), na rzecz Towarzystwa Bud.Społecznego, z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Aport działek nieobjętych planem lub decyzją, j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź