Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina ma podpisaną umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie wykonania tzw. „Odwiertu geotermalnego”. W umowie jest zapis o trwałości projektu (tzn. projekt nie może być poddany żadnej modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającej ze zmiany własności infrastruktury albo zaprzestania działalności). Okres ten wynosi 36 m-cy od zakończenia projektu. Przez ten okres Gmina ma obowiązek nadzorować efekt przedsięwzięcia i składać raporty do NFOŚ. Ponieważ jeden odwiert nie daje żadnych możliwości wykorzystania go do zasilania systemu ciepłowniczego (będzie to odwiert badawczy), Gmina nie będzie pobierała żadnych pożytków, nie będzie on wykorzystywany w działalności, a celem tego odwiertu jest zbadanie, czy może on przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii na obszarze gminy. Dlatego też Gmina nie odlicza podatku z faktur kosztowych. Grunt na którym będzie „otwór geotermalny” jest własnością Gminy - na dzień dzisiejszy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Czy aport obiektu budowlanego w postaci „odwiertu geotermalnego” do własnej spółki ze 100% udziałem po 36 m-cach nadzorowania będzie podlegał podatkowi VAT?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, aport obiektu budowlanego w postaci „odwiertu geo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź