Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 września 2014

Aport zespołu składników majątkowych a VAT

0 983

Transakcja aportu składników materialnych przez Gminę do Spółki będzie stanowić przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, zatem będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2014 roku nr IPTPP2/443-252/14-4/JS.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która posiada zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zgodnie z ustawą o odpadach zakład budżetowy ani też sama Gmina nie będzie mogła być zarządzającym składowiskiem odpadów. Dlatego też Gmina utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy, która mogłaby zarządzać Zakładem Zagospodarowania Odpadów. W związku z tym powstałe składniki majątkowe Gmina zamierza przekazać w formie aportu jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa do zarządzania swojej wcześniej utworzonej spółce.

Zatem Zakład będzie posiadał jedynie składniki materialne, tj. budynki, budowle, wyposażenie, grunt. Brak jest wyodrębnienia finansowego i wykwalifikowanej kadry oraz kadry zarządzającej. Spółka zaś posiada kadrę pracowniczą i będzie w pełni mogła zarządzać tym Zakładem. Zmiana przepisów spowodowała, że Gmina wybuduje Zakład i nie będzie mogła nim zarządzać. Zakład nie będzie stanowił wyodrębnionego i samodzielnego podmiotu mogącego realizować samodzielnie zadania własne gminy, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym, do których wykonywania zostanie wybudowany, ponieważ nie będzie stanowił ani jednostki organizacyjnej Gminy ani samorządowego zakładu budżetowego, czy spółki prawa handlowego. Nie będzie samodzielny finansowo, nie będzie mógł zatrudniać pracowników, ani też zaciągać zobowiązań. Jeżeli chodzi o pracowników to w chwili przekazania Zakład nie będzie miał zatrudnionych żadnych pracowników. Przekazanie go przez Gminę spółce ze 100% udziałem Gminy, która posiada pracowników spowoduje, że Zakład będzie mógł spełniać swoje zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.