Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych

239

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 2011 roku o sygnaturze

I FSK 352/10.

Sytuacja podatnika

Podczas kontroli podatkowej prowadzonej w spółce z o.o. urząd skarbowy zakwestionował zakwalifikowanie określonych transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i uznał, że w przedmiotowej sytuacji nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Skoro więc kwotę podatku naliczonego do odliczenia z tytułu we...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź