Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ewidencjonuję obrót na kasie, która ciągle się psuła. Odliczałam od niej ulgę i nie minęło jeszcze 3 lata użytkowania. W tym miesiącu kasa została odesłana do producenta ponieważ mimo interwencji serwisu, pokazywała błędną datę i  nie można było prowadzić na niej ewidencji. Czy będę zmuszona oddać ulgę w przypadku wymiany pamięci? Co się stanie gdy nie zostanie naprawiona i będę zmuszona zakupić nową kasę?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast z art. 111 ust. 6 tej ustawy wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Dodatkowo, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określił sposób, warunki i tryb odliczania oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu odliczonych kwot. Stosownie do § 6 ust. 1 w/w rozporządzenia podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. zaprzestaną działalności, 

  2. nastąpi otwarcie likwidacji,

  3. zostanie ogłoszona upadłość, 

  4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT,

  5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

W myśl § 6 ust. 2 obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych powyżej w pkt 4 i 5.

Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące zwrotu ulgi w odniesieniu do kasy, która uległa awarii, należy przeanalizować cytowany powyżej zapis art. 111 ust.6 ustawy o VAT. Termin „zaprzestanie użytkowania” użyty w tym artykule nie został zdefiniowany ani w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, ani też w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem należy odwołać się do definicji określonej w Słowniku Języka Polskiego. Zgodnie z tym słownikiem wyraz „używać” oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie „zaprzestać” oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż nie ma znaczenia z jakich przyczyn podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej tzn. czy zaprzestanie używania było wynikiem zdarzenia losowego jakim niewątpliwie jest awaria, czy wynikało...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.