Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 listopada 2011

Awaria kasy rejestrującej, stosowanie kasy rezerwowej.

303

Sytuację awarii kasy fiskalnej reguluje art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054). Prawodawca określił jednoznacznie, iż w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może prowadzić sprzedaży która podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kas (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W dalszym ciągu może jednak prowadzić sprzedaż na rzecz innych podatników podatku VAT, dokumentując powyższą sprzedaż fakturami VAT.

Regulacje dotyczące rezerwowej kasy rejestrującej nie określają wprost, czy podatnik&nb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź