Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

8 września 2016

Badania lekarskie osób kierujących pojazdami a stawka VAT

0 1058

Wykonywane przez Szpital badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym badania psychologiczne, osób kierujących pojazdami w ramach wykonywania obowiązków służbowych, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 lipca 2016 roku nr ILPP5/443-132/13/16-S/PG.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Szpital, który zamierza świadczyć usługi, polegające na przeprowadzaniu badań lekarskich dla osób kierujących pojazdami, w tym również uprzywilejowanymi, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Przedmiotowa usługa obejmować będzie badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne oraz wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy. Ponadto badanie, które będzie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza medycyny pracy, zakończone zostanie wydaniem czasowego orzeczenia dopuszczającego do prowadzenia pojazdów. W ramach usługi świadczonej przez Szpital wykonywane będzie badanie poziomu cukru we krwi, psychotesty, badanie laryngologiczne, audiometr, okulista, neurolog. Zatem podstawowym celem badania jest ocena zdolności kandydata lub pracownika do kierowania pojazdami w ramach obowiązków służbowych.

Natomiast obowiązek wykonywania badań przez pracodawcę lub innego zleceniodawcę wynika z przepisów ustawy Kodeks Pracy, rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Szpital jest zainteresowany tym, czy dokonywane przez niego badania osób kierujących pojazdami, w tym również pojazdami uprzywilejowanymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisu sprawy w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawa organ podatkowy stwierdził, iż wykonywanie przez Szpital świadcze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.