Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

6 marca 2013

Badania profilaktyczne obejmujące testy sprawności ruchowej a stawka VAT

0 952

Badania psychologiczne stanowią odrębną usługę niż badania lekarskie i nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2012 roku nr ITPP1/443-1076/12/TS.

Sytuacja podatnika

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w ramach umów zawartych z zakładami pracy. Na wielu stanowiskach pracy wymagana jest od pracowników pełna sprawność psychoruchowa. Dotyczy to m.in. kierowców, pracowników obsługujących ciężki sprzęt budowlany, żurawie, platformy hydrauliczne itp. Dla tej kategorii pracowników badania profilaktyczne obejmują testy sprawności psychoruchowej. Testy te wykonywane są przez psychologa na podstawie skierowania wydanego przez lekarza medycyny pracy. Badania są przeprowadzane w ramach kompleksowych badań medycyny pracy. Wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań jest niezbędne do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Również kierowcy wykonujący przewozy drogowe w ramach badań profilaktycznych mają obowiązek poddania się badaniom, mającym na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W związku z powyższym ZOZ zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powyższe badania są w całości zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług organ podatkowy uznał, iż ZOZ spełnia przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku, bowiem jest podmiotem leczniczym. Wobec tego, organ podatkowy dokonał oceny, czy usługi będące przedmiotem wniosku spełniają warunek przedmiotowy określony w tym przepisie, tzn. czy ze względu na cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Bowiem z przepisów ustawy o służbie medycyny pracy wynika, iż wykonywanie badań lekarskich pracowników (zarówno wstępnych, okresowych, jak i kontrolnych) należy do „profilaktycznej opieki zdrowotnej”, w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.