Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

20 września 2012

Badania psychiatryczne połączone z obserwacją przeprowadzane na zlecenie sądu lub prokuratury

0 1055

Usługi polegające na leczeniu, zakwaterowaniu i opiece nad pacjentem kierowanym do szpitala przez sąd lub prokuraturę podlegają opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2012 roku nr IBPP4/443-1508/11/KG. 

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Szpital, który na zlecenie sądu lub prokuratury wykonuje pacjentom badania psychiatryczne połączone z obserwacją na oddziale zamkniętym, w celu oceny ich zdrowia psychicznego. Pacjenci pozostający w szpitalu często mają inne schorzenia somatyczne i w celu zachowania, ratowania i przywracaniu ich zdrowia mają wykonywane badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz podaje się im leki. Również mają wykonywane liczne testy psychologiczne i badania psychiatryczne, które w wykonywanej obserwacji sądowo-psychiatrycznej są badaniami profilaktycznymi w celu określenia ich stanu zdrowia. Ponadto jak wszyscy pacjenci otrzymują wyżywienie, korzystają z zakwaterowania i opieki personelu. Za wykonaną usługę Szpital wystawia fakturę za osobodzień pobytu pacjenta zawierający ww. usługi, a nie za opinię o stanie zdrowia.

Opinia o stanie zdrowia psychicznego wydawana na polecenie sądu lub prokuratury dotyczy poczytalności badanego w chwili popełnienia czynu, jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu. Badania i obserwacje osób wykonywane są w celu wydania opinii o stanie zdrowia oskarżonego. W trakcie obserwacji sądowo-psychiatrycznej, gdy zachodzi taka potrzeba osoby są poddawane także leczeniu.

W związku z powyższym Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w związku ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2011r. wystawiając fakturę sprzedaży za ww. usługi, tj. leczenie, zakwaterowanie i opiekę nad pacjentem kierowanym do szpitala przez sąd lub prokuraturę należy stosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 18.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 roku art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku VAT wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.

Rozpatrując więc kwestię ewentualnego zwolnienia usług świadczonych przez Szpital, należy dokonać oceny, czy usługi będące przedmiotem wniosku ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd oraz wydają opinię. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalnośc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.