Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI

20 stycznia 2016

Bezpłatny wstęp do muzeum a ustalenie proporcji

0 943

Usługi bezpłatnego wstępu do Muzeum są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wszystkie zakupu służą tylko działalności opodatkowanej, zatem nie powstanie obowiązek do stosowania proporcji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2016 roku nr ITPP1/4512-1041/15/KM.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciło się Muzeum, czynny podatnik VAT, które w roku bieżącym, jak i w latach poprzednich odlicza 100% podatku VAT naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług. Wszystkie usługi własne jednostki są opodatkowane w formie biletów wstępu i „wynajmu”. Jedyną nieodpłatną usługą są wydawane bilety bezpłatne, przysługujące odwiedzającym w „dzień bezpłatny” organizowany przez muzeum oraz bilety bezpłatne dla dzieci do lat 4, w pozostałe dni odpłatne.

Wątpliwości Muzeum sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej obowiązku rozliczenia podatku naliczonego i wyliczenia proporcji, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku, w przypadku nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej odpłatnej działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności nieodpłatnej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisu sprawy w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawa organ podatkowy stwierdził, iż Muzeum nie będzie miało obowiązku określania kwot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.