Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

6 października 2016

Bezumowne korzystanie z gruntu a VAT

0 1040

Opłata pobierana przez Gminę za okres bezumownego korzystania z nieruchomości trwający do momentu uzyskania przez Gminę wiedzy o tym fakcie, nie podlega opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 września 2016 roku nr IBPP2/4512-378/16-1/JJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, czynny podatnik podatku VAT, która podczas prowadzenia postępowania scalającego w połowie czerwca 2015 roku ujawniła fakt samowolnego zajęcia przez Spółkę części gminnego gruntu pod nośnik reklamowy bez uprzedniego zawarcia umowy. Gmina nie podjęła żadnych działań zmierzających do odzyskania nieruchomości, gdyż Spółka sama usunęła nośnik reklamowy w czerwcu 2016 roku. Ponadto ustalono, iż wyłącznym właścicielem przedmiotowej działki od 2006 roku jest Gmina, a zaświadczenie o nie wniesienie sprzeciwu z Wydziału Architektury i Urbanistyki było wystawione w 22 lutego 2008 roku. Zatem przyjęto, iż Spółka będzie mogła dysponować działką od następnego dnia, tj. 23 lutego 2008 roku.

W związku z powyższym Gmina naliczyła Spółce wynagrodzenie za korzystanie z części gruntu pod wynajem nośnika reklamowego od następnego dnia po wydaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu tj. od dnia 23 lutego 2008 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Spółka ostatecznie zapłaciła Gminie należność główną ale odmówiła zapłaty podatku VAT.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

  • czy prawidłowo zakwalifikowała korzystanie z gruntu pod nośnik reklamowy przez Spółkę,

  • czy w związku z bezumownym korzystaniem przez Spółkę z części gruntu pod wynajem nośnika powierzchni reklamowych, prawidłowo naliczyła podatek VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy uznał, iż nie jest możl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.